Høstseminar Sogn og Fjordane - BOB BBL

Høstseminar Sogn og Fjordane

Etter positive tilbakemeldinger har vi nå gleden av å invitere til høstseminar lørdag 4. november til søndag 5. november på Gloppen Hotell, Sandane.

BINDENDE PÅMELDING INNEN 15. AUGUST, ved bruk av denne linken: https://bobbbl.wufoo.eu/forms/p169pkvj01umcj3/

Invitasjonen sendes ut til styreleder, men vi ønsker en samlet påmelding hvis flere styremedlemmer fra boligselskap deltar.

Pga kapasitetsbegrensninger vil vi praktisere "første mann til mølla"-prinsippet, dog slik at hvert boligselskap får delta med minst en deltaker.

Bekreftelse på bestilling sendes ut i løpet av uke 34.

Kursavgift, lørdag - søndag med rom kr. 3.900,- pr. person.
Kursavgift, dagsdeltaker u/rom lørdag – søndag  kr. 3.200,- pr. person.

Forelesere er fra BBL Digital og BBL Partner (Oslo), leder for BOB Forum Helge Lilletvedt og fagpersoner i BOB (Førde og Bergen). Hovedtemaer disse to dagene er i omtalen under. Flere programposter kan tilkomme.

 

Hovedtemaer:

Praktisk bruk av styreportalen
Her vil vi demonstrere hvordan styreportalen kan brukes i styrets daglige arbeid. Vi viser hvilke funksjoner som finnes og hvordan de kan brukes. Vi viser hvordan styret kan ha et tett samarbeid i styreportalen sammen med sin rådgiver.

Digitale fremtidsutsikter
BBL Digital som er vår leverandør av digitale tjenester, orienterer om videreutvikling av våre digitale flater, Hårfagre/Portalen m.m.

HMS/Forskrift/Brann
Sameier og borrettslag har noen lovpålagte krav, styret er ansvarlig for å følge opp disse kravene. I dette seminaret vil vi orientere om forskrifter, samt gi eksempler på hvordan man kan organisere et tilfredsstillende hms- og brannvernarbeid

Møteledelse/GF-formaliteter
Kurset gir en innføring i hvilke arbeidsoppgaver styret har i forkant av generalforsamlingen/sameiermøtet. Kursdeltakerne vil gjøres kjent med hovedprinsippene i lovverket og de frister styret må overholde. Kurset vil også ha fokus på ledelse av generalforsamling/sameiermøte.

Inspirasjonsforedrag med Rasmus Moe
Søndag morgen blir det «pangstart» på dagen med Omdømeleiar i Sogndal Fotball, Rasmus Moe. Når han er i fri dressur, så vet vi ikke hva som kommer - kun at det blir inspirerende, tydelig, flott og at han deler energien sin med oss.

Innkjøp av varer og tjenester
Kurset vil belyse forhold som det er viktig å ta hensyn til for styret i boligselskapet ved innkjøp av varer og tjenester. Temaer som blir gjennomgått er blant annet styrets beslutningsmyndighet og reglene rundt inhabilitet i beslutningene.  

Aktuelle juridiske problemstillinger
Kurset vil ta opp ulike aktuelle temaer og spørsmål som ofte blir stilt til juridisk avdeling. Det vil også bli tid til å stille spørsmål underveis. Har du ett juridisk spørsmål? Det er et eget felt for spørsmål til dette temaet i påmeldingsskjemaet.

Tidsramme for høstseminaret på Gloppen Hotell:
Lørdag 4. november
Kl. 10.00 – 10.30 Registrering og en matbit
Kl. 10:30 – 17:00 Kurs og lunsj
Kl. 19:30 – Aperitiff - Festmiddag med «kulturelt tilbehør»

Søndag 5. november
Kl. 09:00 - 10:00 God morgen – inspirasjonsforedrag v/omdømmeleiar i Sogndal Fotball, Rasmus Moe
Kl. 10.00 – 12.30 Kurs, utsjekk hotell
Kl. 12.30 Avslutning
Kl. 13.00 Lunsj og vel hjem

Kostnader:
Kursavgift, lørdag - søndag med overnatting kr. 3.900,- pr. person.
Kursavgift, dagsdeltaker – uten overnatting lørdag – søndag kr. 3.200,- pr. person.

BINDENDE PÅMELDING INNEN 15. AUGUST, ved bruk av denne linken:   https://bobbbl.wufoo.eu/forms/p169pkvj01umcj3/


Pga kapasitetsbegrensninger vil vi praktisere "første mann til mølla" prinsippet, dog slik at hvert boligselskap får delta med minst en deltaker.

Bekreftelse på bestilling sendes ut i løpet av uke 34.

Gloppen Hotell: http://www.gloppenhotell.no/heim/

Ved å tilby et interessant faglig program og hyggelig samvær, håper vi at dere ønsker å tilbringe denne helgen sammen med oss ansatte i BOB og styremedlemmene fra andre boligselskap i vårt område.

Hjertelig velkommen til høstseminar i Region NordVest.

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS