Kandidater søkes til styreverv i BOB - BOB BBL

Kandidater søkes til styreverv i BOB

Valgkomiteen har i oppdrag å finne egnede kandidater til de tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen i BOB, som finner sted 2. mai neste år.

BOBs styre:
Til styret skal det velges tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.

BOBforum:
BOBforum er både et bindeledd mellom styret og BOBs medlemmer og et rådgivnings- og drøftelsesorgan, som kan gi innspill og råd til styret.

Til BOBforum skal det velges syv medlemmer.

BOBs valgkomite:
Til valgkomiteen skal det velges fire medlemmer.

Til valget på medlemmer i valgkomiteen ønskes kandidater med god kjennskap til BOB som organisasjon og dens ulike virksomhetsområder.


Det gjøres oppmerksom på at foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha gitt sin tilslutning til forslaget. Alle kandidater til BOBforum og BOBs valgkomite må ha et gyldig medlemskap i BOB på valgtidspunktet.
Valgkomiteen oppfordrer spesielt kvinner til å melde sin interesse.


Forslag på kandidater sendes snarest mulig til:

Valgkomiteen i BOB v/Linda Sandanger, e-post: linda.sandanger@bob.no, eller send brev til Linda Sandanger, BOB BBL, Postboks 7280, 5020 Bergen, mrk. Valgkomiteen

Fristen er 6. januar 2017

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS