Søk om midler i BOB-fond - BOB BBL

Søk om midler i BOB-fond

 

Boligselskap kan nå søke om midler fra BOBs fond for utemiljø og «livet mellom husene».

Alle borettslag, sameier og andre boligrelaterte selskaper som er forvaltet av BOB, og som planlegger tiltak som fremmer livet mellom husene, kan søke om midler fra fondet. BOB kan bidra med inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnad. 

Retningslinjer for tildeling:

Det kan søkes om midler i perioden medio januar og frem til 30. mars hvert år. Årsaken til at denne perioden er valgt, er at tilgjengelig avkastning av fondet som skal benyttes til tilskudd, vil være klart før i januar måned. Når søknadsperioden er utløpt, vil en gruppe fra administrasjonen vurdere hvilke tiltak - det kan være ett eller flere, som vil motta tilskudd. Søkerne vil få beskjed innen utgangen av april om resultatet av deres søknad.

Søknadene må sendes på e-post – adresse finner du under. 

Kriterier:

  • Tiltaket retter seg mot klima, miljø eller uterom
  • Genererer innovasjon og nyskapning
  • Opparbeidelse av felleslokaler
  • Spesielle arrangementer som for eksempel jubileer
  • Planlegging og forprosjektering av tiltakene som er nevnt over
  • Andre sosiale miljøtiltak 
  • Bidrar til synlighet om at BOB tar ansvar for Livet mellom husene

Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 prosent av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold.

Søkeperioden er fra medio januar til medio mars. For 2019 vil dette være fra 25. januar til 30. mars.

 

Søknader sendes til e-post: livetmellomhusene@bob.no

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS