Kompetanseoppbygging for styret - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Kompetanseoppbygging for styret

Å være styremedlem i et boligselskap er spennende og interessant, men også utfordrende og krevende. Hos BOB kan du bygge på med ny kunnskap. 

Styrearbeidet er viktig av flere grunner. For det første skal man forvalte en bygningsmasse og de verdier som ligger i den til det beste for andelseierne. Samtidig bør det være et overordnet mål å skape et godt bomiljø. 

Til deg som har tatt på deg et styreverv: Husk at du er valgt for å ivareta fellesskapets interesser. BOB har kursledere som har bred faglig kompetanse i styrearbeid og alle forhold ved driften av boligselskap. 

Vi oppfordrer spesielt nye styremedlemmer og generelt alle som har styreverv om å delta på våre kurs. Du vil alltid få med deg ny og nyttig kunnskap.

Kanskje skal laget ditt rehabilitere eller ha andre store vedlikeholdsoppgaver de nærmeste årene. Hvordan har styret forberedt seg på den situasjonen? Kanskje ønsker dere at vi skal komme ut i laget og holde kurs tilpasset nettopp ditt styre sitt behov?

BOB ser frem til å møte dere tillitsvalgte, og ønsker alle velkommen til lærerike kurs. 

Kurs hos BOB er også en arena hvor du treffer styremedlemmer fra andre boligselskap, og får nyttig erfaringsutveksling.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

Roger Edvardsen Salgssjef

93 24 71 98
roger.edvardsen@bob.no

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS