Overføring av boligen - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.







Overføring av boligen

Overføring av bolig er mulig og kan være aktuelt for flere tilfeller:

 • Medeier utgår. Ingen gebyr. Rettes i BOB sitt register når endring i Statens Kartverk er ordnet

 • Medeier legges til. Ingen gebyr. Krever styrets godkjennelse av medeier. Rettes i BOB sitt register når endring i Statens Kartverk er ordnet.

 • Familieoverføring til gjenlevende ektefelle ihht. skifteattest. Ingen gebyr. Krever styrets godkjennelse av ny eier. Rettes i BOB sitt register når endring i Statens Kartverk er ordnet.

 • Overføring til ektefelle/samboer/slektning. Krever styres godkjenning av ny eier, samt at all dokumentasjon på slektskapsforhold er i orden. Rettes i BOB sitt register når endring i Statens Kartverk er ordnet. Gebyr ihht. prisliste.

Påkrevet dokumentasjon ved familieoverføring:

 • Godkjent skjema for søknad om familieoverføring skal benyttes.

 • Styregodkjenning påkreves.

 • Fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser familieforhold.

 • Kopi av tinglyst hjemmelsovergang (Statens Kartverk).

 • Ny eier skal overta andelens tilknyttete medlemskap, eller det skal fremgå klart av dokumentasjon at eventuelt eget medlemsnummer skal benyttes.

Overføring av bolig, i samsvar med borettslagslovens § 4-12 (familieoverføring), utløser ikke den vedtektsbestemte forkjøpsretten.

Skjema:

 • Last ned informasjon vedr. overføring av bolig til i forbindelse med arv/skifte/uskifte (pdf)
 • Last ned søknadsskjema for overdragelse av andel til nærstående (pdf)
 • Last ned søknad om styregodkjenning salg av bolig (borettslag)
 • Last ned søknad om styregodkjenning salg av bolig (selveier)
 • Last ned informasjon og skjema – overdragelse av andel til slektning
 • Last ned informasjon og skjema – oppføring av medeier
 • Last ned info og skjema for sletting av medeier

Mer info om tinglysing finner du her.

Har du spørsmål vedrørende overføring av bolig, kan du ta kontakt med BOBs kundesenter på tlf: 55 54 74 00 - eller du kan bruke kontakskjemaet under.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS