Levetid og tilstandsgrad - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Levetid og tilstandsgrad

Med tilstandsregistrering mener vi her å registrere og vurdere tilstanden til en bygningsdel.

Levetid: Den tiden det tar før bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. Levetid for bygninger og bygningskomponenter er avhengig av kvalitet, slitasje, aldring og vedlikehold. De enkelte bygningsdelene i en bygning har ulik levetid, uavhengig av bygningens brukstid. Bygningens brukstid er total levetid for bygningen inntil riving eller større ombygging, og må ikke forveksles med bygningsdelenes levetid. Begrepet levetid har flere betydninger, og vi skiller mellom estetisk levetid, funksjonell levetid, teknisk levetid og økonomisk levetid.

Estetisk levetid: Tiden fram til bygningsdel skiftes ut fordi den ikke lenger er estetisk tilfredsstillende. Den tekniske funksjonen kan likevel være intakt. Estetisk levetid er ofte relatert til overflater, som for eksempel tapet, maling eller golvbelegg. Det kan være nødvendig å fornye en overflate fordi den er stygg eller skjemmende til tross for at den fremdeles oppfyller de rent tekniske kravene.

Funksjonell levetid: En bygningsdel har nådd sin funksjonelle levetid når den ikke lenger fungerer etter hensikten eller tilfredsstiller gitte funksjonskrav.

Økonomisk levetid: Tid før utskifting er nødvendig, utelukkende basert på økonomiske betraktninger. Det kan bety å utsette utskifting av en defekt bygningsdel, når utsettelse ikke gir følgeskader av økonomisk betydning. Valg av materialer og vedlikeholdsmetode kan gjøres ut fra hensyn til den økonomiske levetiden.

Teknisk levetid: Den tiden det tar å bryte ned en bygningsdel slik at den ikke virker etter hensikten, og dermed må skiftes ut. Grunnlaget for bygningens tekniske levetid ligger i materialegenskapene, konstruksjonsløsningen/detaljutformingen og kvaliteten på utførelsen. Optimal teknisk levetid forutsetter derfor at bygningsdelen er brukt riktig. I bygningens brukstid er det miljø, bruk og vedlikehold som har innvirkning på den tekniske levetiden. Renhold har også betydning. I vedlikeholdssammenheng har teknisk levetid størst betydning for nødvendig vedlikehold. Målet er ikke maksimal levetid, men en fornuftig levetid med et riktig vedlikehold.

Tilstandsgrad: Resultatet av tilstandsregistreringen beskrives ut ifra forhåndsdefinerte kvalitetsnivåer. Disse kvalitetsnivåene er ment som hjelpemiddel for å gi en korrekt liste med tiltaksprioriteringer. Tilstandsregistreringen kan bli vurdert ut ifra følgende beskrivelse:

Rød: Middels til kraftige symptomer – utskifting.
Gul: Svake symptomer – utbedringer.
Grønn. Ingen symptomer – vedlikehold.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS