Forvaltning næringseiendom - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Forvaltning næringseiendom

Som forretningsfører håndterer BOB hele eller deler av den daglige forvaltningen av et eiendomsselskap eller eierseksjonssameie. Dette innebærer utfakturering av husleie og felleskostnader samt oppfølging av innbetalinger og eventuelle restanser. Videre håndterer vi inngående post, videreformidling av nødvendig informasjon til styret og eiere, samt den daglige kontakten med leietakere, seksjonseiere, leverandører og det offentlige. Hva som skal håndteres av BOB og hva som skal håndteres av styret eller eiere avtales klart i en underliggende forretningsføreravtale. På den måten kan en være sikker på at alle sider av den forretningsmessige driften er ivaretatt på en god og riktig måte både i henhold til gjeldende regler og eiers ønsker.

Vi er alltid opptatt av at leietakere skal trives i byggene som vi forvalter. Det innebærer at vi vektlegger en god kontakt med leietakerne gjennom oppfølging og møter i løpet av leieforholdet. Vår erfaring er at slike møter bidrar til å bedre kontakten mellom leietaker og utleier, og legger til rette for at leietaker kan trives i velfungerende bygg. På den måten kan leietaker utelukkende ha fokus på sin egen kjernevirksomhet og ikke på eventuelle problemstillinger knyttet til de lokaler man leier.

Kontakt oss
 • Styrearbeid
 • Konsulenttjenester
 • Finansiering
 • Regnskapsførsel

Styrearbeid

Eksterne styremedlemmer kan ofte være en styrke i ulike organisasjoner, og det kan bære med seg en rekke fordeler ved å kunne se en organisasjon, dens muligheter og utfordringer, daglige drift og særlige situasjoner fra utsiden. Vi har lang og god erfaring gjennom styrearbeid fra en rekke ulike selskaper og forskjellige bransjer.  Vi bidrar gjerne med å tilføre vår ekspertise og erfaring til både nye og mer etablerte selskap, og har dessuten særlig kompetanse innen styring av gründerbedrifter med de utfordringer som dette medfører.

Konsulenttjenester

Alle kan ikke kunne alt, og av og til er det fint å kunne hente inn ekspertise for å løse en oppgave på beste og mest effektive måte. Vi tilbyr en rekke enkeltstående konsulenttjenester, og bistår gjerne med opprettelse/stifting av selskap, innberetninger til Brønnøysundregistrene, sletting av ulike typer utdaterte heftelser på eiendommer, kommunikasjon med det offentlige m.m. Kontakt oss gjerne for å høre om vi kan bistå deg eller din bedrift med det du trenger.

Finansiering

I forbindelse med fast eiendom oppstår det gjerne fra tid til annen spørsmål relatert til økonomi. Dette kan være knyttet til plassering av midler, opptak av lån, refinansiering av lån, spørsmål om lånerenter, samt andre former for finansiering av prosjekter. I BOB har vi lang erfaring med denne typen spørsmål, og vi bistår gjerne med å finne løsninger og se muligheter for våre kunder.

Regnskapsførsel

Vi er spesialisert innen regnskap knyttet til eiendom, herunder mva.-problematikk og felleskostnadregnskap, men leverer selvfølgelig alle tjenester innen regnskapsføsrsel. Noen av våre tjenester er:

 • Regnskapsførsel
 • Regnskapsavslutning
 • Fakturering
 • Lønnskjøring
 • Rapportering
 • Årsregnskap
 • Felleskostnadsregnskap
 • Mva.-rådgivning

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS