Internkontroll/Bevar HMS - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Internkontroll/Bevar HMS

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områder som omfattes av forskriften er blant annet brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar overfor ansatte.

Et HMS-system skal blant annet bestå av:

  • Informasjon om aktuelle risikoområder 
  • Informasjon om aktuelle lover og forskrifter 
  • Rutiner som beskriver hvordan dere følger opp det forebyggende arbeidet og hvem som har ansvar for hva 
  • Informasjon om krav til eventuell opplæring 
  • Hjelpemidler som sjekklister og skjemaer for å følge opp og dokumentere forholdene i boligselskapet 
  • System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik) 
  • Rutine for minimum én årlig gjennomgang for å sikre at det systematiske HMS-arbeidet blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS