Teknisk forvaltning - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Teknisk forvaltning

Hvordan står det til med bygningsmassen? Hva slags vedlikehold må utføres nå og hva kan dere vente med?  Vi anbefaler å utarbeide en vedlikeholdsplan. En vedlikeholdsplan gir forutsigbare utgifter og felleskostnader.

Styrets vedlikeholdsplikt er regulert i Borettslagsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §20. Alle boligselskaper har i tillegg et sett med vedtekter som også regulerer styrets og andelshavers ansvar og plikter. Forsikringsvilkårene fra de enkelte forsikringsselskap inneholder også et sett med sikkerhetsforskrifter som man må forholde seg til.

Alle disse vedtektene og forskriftene kan være vanskelige å orientere seg i. Derfor har vi i BOB laget noen dokumenter som skal hjelpe dere i styret med å planlegge vedlikeholdsarbeidet på en hensiktsmessig og økonomisk måte.

En vedlikeholdsplan består av tre deler: Tilstandsregistrering, tiltaksplan og til slutt selve vedlikeholdsplanen.

Med tilstandsregistrering mener vi her å registrere og vurdere tilstanden til en bygning. Registreringen utføres på bakgrunn av synfaring, eventuelt kombinert med enkle målinger.

Tiltaksplanen utledes av tilstandsregistreringen. Tiltaksplanen vil i tillegg inneholde levetidsbetraktninger sammen med anbefalte vedlikeholds- og utbedringstiltak. Dersom det er registrert spesielle forhold, for eksempel kompliserte bygningsskader eller funksjonsfeil ved tekniske installasjoner som krever tilleggsundersøkelser, påpekes dette som nødvendige tiltak i rapporten. De anbefalte utbedringstiltakene vil bli angitt med årstall, for å tidfeste når de enkelte tiltak bør settes inn.

På bakgrunn av tilstandsregistrering, tiltaksplan og FDV-dokumentasjon blir fremtidige tiltak kostnadsberegnet og lagt inn i en vedlikeholdsplan med budsjetter. Det lages to ulike budsjetter: ett for de neste to år og ett 10-årsbudsjett. Vedlikeholdsplanen følges årlig opp med enkle tilstandsregistreringer/kontroller, justering av vedlikeholdsplan og budsjettering sammen med deres rådgiver hos BOB.

Representanter fra Teknisk Rådgiving i BOB sitter i Skadeforebyggende råd hos forsikringsselskapene Tryg og Partner. Skadeforebyggende råd bevilger midler til Husbanken, slik at de kan gi stønad til boligselskaper for utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Vi i Teknisk Rådgiving kan bistå med søknaden.

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS