Ved skade - BOB BBL

Har du spørsmål til denne tjenesten?

Kontakt oss

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg.Ved skade

Når ulykken har vært ute, skal man gjøre som følger:

1. Førstehjelp

I henhold til vilkårene, har skadelidd plikt til å få utført skadebegrensende arbeid. Skadelidd skal umiddelbart sette i gang arbeidet. 

Vi anbefaler at skadelidd kontakter styret for å informere om skaden.

Skadelidd må også kontakte håndverker. Det er en fordel å bruke en som kjenner laget godt. Kontakt oss gjerne for bistand i forbindelse med skadebegrensning og utbedring.

BOB og forsikringspartnerene har avtale med saneringsselskapene Recover og Skadegruppen for førstehjelp, sanering og gjenoppbygging.

Recover har døgnbemannet nødtelefon: 950 29 350 eller 815 55 299.
Skadegruppen tlf. 03032
 

2. Meld skaden til BOB

Bruk et av våre skademeldingsskjemaer. Dere vil bli kontaktet av BOB, forsikringsselskap, takstmann eller saneringsselskap, avhengig av type skade.

For Tryg og If videreformidler vi skader via vårt skademeldingsskjema.

BOB behandler skadesaker, det vil si at all kommunikasjon foregår mellom BOB og boligselskapet/skadelidd. Vi rekvirerer saneringsselskap for sanering og gjenoppbygging, samt utarbeider rapporter. Videre bistår vi med fakturabehandling og refusjon av utlegg mellom skadelidd boligselskap og forsikringsselskapet.

Hvis dere har bygningsforsikring/Totalforsikring via Tryg og If kan du melde inn bygningsskader via dette skjemaet.

Det er styret i laget som er ansvarlig for den felles boligforsikringen, alle skademeldinger skal meldes av forsikringsansvarlig i styret. Dette skjemaet gjelder kun for skader på bygning i henhold til deres forsikringsvilkår. Husk at det er en egenandel knyttet opp mot bruk av forsikringen. Vi vil så snart som overhode mulig melde dette videre til Tryg og If, slik at de får opprettet et skadenummer på saken. Dere vil deretter bli kontaktet av takstmenn eller saneringsselskap.

Er det en pågående skade, for eksempel brudd på vannrør. Må dere umiddelbart kontakte rørlegger og få utført førstehjelp, for å begrense omfanget på skaden.

Ved eventuelle spørsmålrelatert til innmeldt skade, bruk epost skadebehandling@bob.no 
Husk å få med saksnummer i BOB og/eller skadenummer til forsikringsselskapet.

Eller kontakt forsikringsansvarlig i BOB:
Stian Totland | Mobil: 930 88 390

Kontakt oss

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no

Vakttelefon BOB Befas AS: 977 57 855


Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS