Påmelding BOB høstseminar - BOB BBL

Påmelding BOB høstseminar


Til årets seminar har vi valgt å lage flere små og mellomstore foredrag:


Tekniske anlegg:
Et boligselskap kan spare vesentlige kostnader ved å ha god kjennskap til ansvarsforhold rundt og drift av bygg og tekniske anlegg. I den anledning orienterer vi spesielt om følgende installasjoner; sprinkler-, brannsentral-, ventilasjons- og varmeanlegg. Representanter fra BOB vil også gi eksempler for hvordan de drifter nevnte anlegg.  

HMS/Forskrift/Brann:
Sameier og borrettslag har noen lovpålagte krav, styret er ansvarlig for å følge opp disse kravene. I dette seminaret vil vi orientere om forskrifter, samt gi eksempler på hvordan man kan organisere et tilfredsstillende hms- og brannvernarbeid.

Praktisk bruk av styreportal (del 1):
Her vil vi demonstrere hvordan styreportalen kan brukes i styrets daglige arbeid. Vi viser hvilke funksjoner som finnes og hvordan de kan brukes.

Budsjett i styreportal (del 2):
Budsjettarbeidet for 2018 vil stort sett foregå i styreportalen. Vi viser hvordan den nye budsjettprosessen virker i praksis og hvordan styret kan ha et tett samarbeid i styreportalen sammen med sin Rådgiver. 

Speed-date, med egen rådgiver:
Hvert styre får mulighet til en samtale med sin rådgiver. Her kan dere ta opp spørsmål om budsjett, boligselskapets økonomi eller andre spørsmål. Tid til hver samtale vil være avhengig av hvor mange boligselskap som ønsker en slik samtale. 

Brannøvelse:
Vi tar med oss øvelseshengeren, prater om og demonstrerer slukking av matoljebrann, brann i propan, slokking av brann i trevirke osv. Det vil også være mulighet for å prøve å slukke selv.

Tak, del 1 - flate tak:
Kontroll, vedlikehold, tilstand og rehabilitering. Hvordan sikre seg mot skader og lekkasjer.

Tak, del 2 - skrå tak:
Kontroll, vedlikehold, tilstand og rehabilitering. Hvordan sikre seg mot skader og lekkasjer

Innkjøp av varer og tjenester:
Kurset vil belyse forhold som det er viktig å ta hensyn til for styret i boligselskapet ved innkjøp av varer og tjenester. Temaer som blir gjennomgått er blant annet styrets beslutningsmyndighet og reglene rundt inhabilitet i beslutningene.   

Møteledelse/GF-formaliteter: 
Kurset gir en innføring i hvilke arbeidsoppgaver styret har i forkant av generalforsamlingen. Kursdeltakerne vil gjøres kjent med hovedprinsippene i lovverket og de frister styret må overholde. Kurset vil også ha fokus på ledelse av generalforsamling/sameiermøte.

 ______________________________________

Vi håper at innholdet på seminaret i året er av interesse, og ønsker deg velkommen til en fin og matnyttig helg.

Denne invitasjonen sendes ut til alle styremedlemmer, men vi ønsker at det sendes inn èn samlet påmelding fra styreleder i hvert av boligselskapene - dette da det er kostnader forbundet med dette arrangementet.

Kursavgift, fredag til søndag med overnatting kr. 6280,- pr. person. NB! Dersom 2 deltakere deler rom innrømmes kr. 250,- i rabatt pr person.

Kursavgift, dagsdeltaker kr. 1350,-

Maks antall deltakere pr boligselskap er satt til 4 stk. - dette for å gi plass til så mange boligselskap som mulig, men vi åpner opp for at de som ønsker å melde på flere deltakere kan sette disse på venteliste. Da må du åpne skjema en gang til etter at du har sendt inn de 4 første og sende inn ett nytt skjema med de deltakerne som dere ønsker å sette på venteliste.

Vi gjør oppmerksom på at deltakeravgift ikke inkluderer lunsj søndag - dette kan imidlertid deltakerne selv bestille i resepsjonen på Solstrand Hotell, for egen regning.

BINDENDE PÅMELDING INNEN 15. AUGUST - trykk her for påmelding

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS