BOB vant pris for Treet - BOB BBL

BOB vant pris for Treet


Terje W. Gilje med diplomet som ble tildelt BOB BBL for Verdens Høyeste Trehus

- Dette var skikkelig gøy, og en anerkjennelse av innsatesen BOB har lagt ned i byggingen av Treet, sier BOB-direktør Terje W. Gilje i en kommentar til at BOB BBL tirsdag kveld mottok prisen for "Årets Trebyggeri 2015". Gilje mottok prisen sammen med prosjektsjef i BOB Eiendomsutvikling, Ole H. Kleppe.

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og Trefokus, med godt bidrag fra Byggeindustrien, dele ut prisen «Årets trebyggeri 2015» under Byggedagene 8.-9.mars.

«Årets trebyggeri 2015» kan deles ut til byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015.

Det nomineres tre byggerier. Det deles ut en 1. premie, de to øvrige finalistene får «hederlig omtale».

1. premie er en treskulptur til byggherren og diplom til arkitekt og rådgiver.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. Her er noen kriterier for bedømning:

  • Innovativ og/eller spennende trebru
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Energieffektivitet
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling

Les mer her.

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS