La presset øke - BOB BBL

La presset øke

Og jeg kan glede dere som medlemmer og lesere med at vi ikke har tenkt å gi oss før vi har vunnet.

For det er fortsatt for mange som faller utenfor boligmarkedet, og det er stor fare for at vi nå lager oss en ny adel i Norge. Den består av de unge som eier sin egen bolig, og som har foreldre som kan betale for dem.

Den manglende boligpolitikken ble dessverre ikke den valgkampsaken som de uten egen bolig hadde trengt. På tross av økende boligpriser, mindre tilgjengelig tomteland og mange og frustrere kjøpere var verken politikerne eller media særlig interessert i å ta debatten.

Men det er ikke lang tid til neste stortingsvalg. De fleste partier har nå startet opp arbeidet med å utvikle det programmet de skal velges på høsten 2013. Blant BOBs cirka 60.000 medlemmer er det rimelig å anta at cirka 3.000 kan være engasjert eller medlemmer av et politisk parti. Og her har du en meget god mulighet til å påvirke den politikken som skal føres de neste årene.

Det er en kjent sak at det i praksis kun er liten håndfull mennesker som meisler ut partiprogrammene før de går på høring. Hvis du engasjerer deg nå i det partiet du tilhører og bruker din stemme aktivt, så kan du faktisk utgjøre forskjellen som skal til. For vi trenger en ny og bærekraftig boligpolitikk. Gjennom Norske Boligbyggelags Landsforening og mange andre store boligutviklere i Norge er BOB med som avsender av dokumentet «Tiltak for økt boligbygging i Norge» som 19. desember 2011 ble overlevert til Kommunal- og regionaldepartementet. Dokumentet som helhet kan leses her.

Det blir i dokumentet foreslått noen felles prioriterte tiltak for økt boligbygging som   kort oppsummert er:

I et kortsiktig perspektiv:
- For å styrke samordning og fokus på boligpolitikken foreslås det å samle forvaltningen av viktig lovverk for bolig- og bygningspolitikken i et eget departement.
- Differensiering av krav til tilgjengelighet i boliger
- Differensiering av krav til universell utforming av uteareal
- Utvidelse av virkeområder for «små planendringer»

I et langsiktig perspektiv:
-
Sammenhengende utvikling av infrastruktur og boligbygging
- Utvikle rikspolitiske retningslinjer for tilstrekkelig regional boligforsyning i områder med vekstpress
- Etablere tydelige kriterier for hva som utgjør nasjonale interesser innen ulike sektorfagfelt slik at bruken av statlige innsigelser kan begrenses
- Fritak fra tilknytningsplikt til fjernvarme og økt teknologinøytralitet
- Statlig stimuleringstilskudd til kommunene for å legge til rette for økt boligbygging

Min oppfordring er som følger: Grip fatt i det du syntes er viktig, for eksempel i det nevnte dokumentet. Engasjer deg i ditt parti ved å delta på møter hvor partiprogram og boligpolitikk blir diskutert. Sørg for å forelå tiltak, og til slutt: ikke gi deg. Da skal du se det skjer en endring.
La presset øke!

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS