BOB er «open» - eller kanskje «peon» - BOB BBL

BOB er «open» - eller kanskje «peon»

Jeg er den første til å innrømme at vi stiller oss en tanke «klar for hugg» når vi lanserer en såpass krevende visjon – men det er ærlig ment, og gi oss gjerne tilbakemelding dersom vi ikke klarer å oppfylle vår egen målsetting.

Regional tenkning er på mange måter viktig for meg – og for BOB.
Samhold gir som regel styrke mot ytre påvirkning, det være seg økonomiske utfordringer, rammevilkår eller konkurransemessige forhold. Dette gjelder for produksjonsbedrifter så vel som for boligutviklere og boligbyggelag.

Ut fra denne tenkningen er det naturlig at BOB ser seg om etter alliansepartnere i regionen vår, for å kunne møte fremtiden til beste for våre medlemmer. Fusjoner er ikke et ukjent begrep i næringslivet for øvrig, og de siste årene har også fusjonering av boligbyggelag blitt en del av hverdagen. Så også hos oss. Fra nyttår slo BOB seg sammen med det største boligbyggelaget i Sogn og Fjordane – BOiVEST. Det fusjonerte boligbyggelaget vil få 65.000 medlemmer/andelseiere, vil forvalte 22.500 boliger, og ha forretningsføreravtaler med 400 boligselskap. Dette gjør at BOB styrker posisjonen sin som det største boligbyggelaget på Vestlandet – med god margin.
Dette er offensivt. Dette er en styrking av tanken om en større, regional aktør innen medlemsstyrt boligbygging.

For øvrig kan du lese mer om nevnte fusjon et annet sted i bladet. Jeg vil nøye meg med å ønske de nær 5000 medlemmene fra BOiVEST veldig velkommen i BOB-familien.

Som et ledd i vår posisjonering for å møte fremtiden, har BOB nylig også gjort andre grep.
Fra nyttår har vår meglervirksomhet i Hordaland, BOB Eiendomsmegling A/S, fått EiendomsMegler1 som nye eiere.
Salget av BOB Eiendomsmegling AS er tuftet på BOBs ønske om å kunne tilby tjenester innen hele verdikjeden rundt eiendom og boliger.
Ut fra dagens konkurransesituasjon har BOB konkludert med at det er til beste for våre medlemmer å gå sammen med en solid aktør som sikrer at vi også i fremtiden kan tilby medlemmene gode meglertjenester. Markedet innen eiendomsmegling er såpass tøff nå, at det ikke er sikkert at vår egen eiendomsmeglervirksomhet i Hordaland hadde hatt livets rett om den fortsatt skulle stå alene.
En kan ha flere tilnærminger til å selge ut en virksomhet som har vært en viktig del av BOB gjennom over 70 år. Det ene er det rent emosjonelle, som konkluderer med at en epoke er slutt. Og det er alltid trist.
Det andre er den forretningsmessige siden, som vi har lagt til grunn for beslutningen som nå er satt ut i livet. Eiendomsmegling er så pass risikoutsatt at salg var det eneste rette. Og når vi i avtalen samtidig sikrer BOB-medlemmer gunstige avtaler for meglingstjenester ved salg av bolig – da var egentlig ikke valget tungt.Terje W. Gilje
 Adm.dir.

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS