Viktige innspill i ENØK-debatten - BOB BBL

Viktige innspill i ENØK-debatten

Forslaget er oversendt klima- og miljøvernminister Tone Sundtoft.
BOB, som er representert i styret for NBBL, stiller seg selvsagt bak forslagene om skattefradragsordning. Dette er kort og godt et viktig, fremtidsrettet initiativ som sentrale styresmakter må iverksette snarest.
Det er verd å peke på at regjeringen i Sundvollen-erklæringen har forpliktet seg til å gjennomføre en slik fradragsordning. Nå har regjeringen, gjennom nevnte initiativ, fått et konkret forslag som kan bidra til at de får fortgang i saken.

Nordmenn bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av sine boliger. Jeg tror en skattefradragsordning for ENØK -tiltak vil vri en større andel av investeringene mot å gjøre norske hjem mer energismarte.
Det er viktig at en slik ordning rettet mot eksisterende boliger kommer alle som eier en egen bolig til gode, inkludert de som eier gjennom borettslag og i sameier. Det bør også være et mål at ordningen blir enkel å benytte.
Forslaget tar til orde for at skatteyterne får et fradrag i skatten for en gitt andel av ENØK -tiltakets arbeids- og materialkostnader. Skattefradragsnivå settes til 27 % med en maksimal skatterabatt på 100 000 kroner per husholdning per år. Dette er helt i tråd med BOB sin fremoverlente holdning til spørsmålet.

Det er nok snakk om ENØK – nå er det handling som gjelder. Hvis energieffektivisering er så viktig for sentrale styresmakter som vi får inntrykk av, MÅ det iverksettes intensiver for å nå målene.

I forslaget som er oversendt regjeringen understrekes det at det må bli enkelt for husholdningen å se hvilke tiltak som gir skatterabatt. Derfor har organisasjonene laget en liste med forhåndsgodkjente tiltak. Ambisjonsnivået er at tiltakene skal gi betydelige energibesparelser eller utslippsreduksjoner, men ikke være så krevende av folk flest ikke vil gjennomføre tiltakene.

Eksempler på tiltak som kan gi skatterabatt er:

  • Installering av varmepumpe
  • Utskiftning av vinduer og dører
  • Etterisolering av yttervegger, tak, loft og etasjeskillere
  • Varmegjenvinningsanlegg
  • Energieffektiv belysning i fellesarealet til borettslag og sameier
  • Ladepunkt for elbil i borettslag og sameier


En skattefradragsordning for ENØK -tiltak vil utfylle Enovas ordninger for boligrådgivning og for omfattende oppgradering. Organisasjonene foreslår at de ordninger Enova har som gir støtte til enkelttiltak i husholdninger fases ut og erstattes av skattefradragsordningen. Husholdninger må i dag søke Enova om støtte i forkant av tiltaket, mens skattefradragsordningen er rettighetsbasert og enklere tilgjengelige for langt flere.

Jeg mener at boligeierne gjennom forslaget gis mulighet til å slå to fluer i en smekk.

Det som er bra for miljøet blir også bra for økonomien til boligeierne.

Terje W. Gilje
adm.dir.

BOB BBL
Nygårdsgaten 13, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS