BOB-skolen - BOB BBL

BOB-skolen

Å være styremedlem i et boligselskap er spennende og interessant, men også utfordrende og krevende. Fyll på med ny kunnskap. Ta et kurs i BOB-skolen.

Styrearbeidet er viktig av flere grunner. For det første skal man forvalte en bygningsmasse og de verdier som ligger i den til det beste for andelseierne. Samtidig bør det være et overordnet mål å skape et godt bomiljø. 

Til deg som har tatt på deg et styreverv: Husk at du er valgt for å ivareta fellesskapets interesser. BOB har kursledere som har bred faglig kompetanse i styrearbeid og alle forhold ved driften av boligselskap. 

Vi oppfordrer spesielt nye styremedlemmer og generelt alle som har styreverv om å delta på våre kurs. Du vil alltid få med deg ny og nyttig kunnskap.

Kanskje skal laget ditt rehabilitere eller ha andre store vedlikeholdsoppgaver de nærmeste årene. Hvordan har styret forberedt seg på den situasjonen? Kanskje ønsker dere at vi skal komme ut i laget og holde kurs tilpasset nettopp ditt styre sitt behov?

BOB-skolen ser frem til å møte dere tillitsvalgte, og ønsker alle velkommen til lærerike kurs. 

BOB-skolens kurs er også en arena hvor du treffer styremedlemmer fra andre boligselskap, og får nyttig erfaringsutveksling.

  • Kursoversikt
  • Priser og praktisk informasjon

Kursoversikt

BOB holder på med oppussing av våre lokaler i Nygårdsgaten. I den forbindelse er vi flyttet til midlertidige lokaler og det vil derfor bli redusert kursaktivitet i en periode fremover. BOB vil i denne perioden arbeide med å videreutvikle kursvirksomheten og kommer tilbake med kursoversikt når denne er klar.

Priser og praktisk informasjon

Kursavgift

Kr 1.100,- pr. deltaker. Dersom det er flere deltakere fra samme boligselskap, er deltakerpris kr. 800,- fra og med deltaker nummer to.

Det serveres kaffe, te og "noe å bite i".

NB. For kurs i Førde gjelder egne priser. 

Tidspunkt

Kl. 18.00-21.00 dersom ikke annet er spesifisert.

Betaling

BOB sender faktura for deltakeravgiften direkte til boligselskapet.

Påmelding

Ved påmelding oppgis boligselskap, navn, telefonnummer og evnt. e-postadresse til kursdeltaker(ne). Påmeldingsfristen er én uke før kursdato hvis ikke annet er oppgitt i kursinformasjonen. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.

Påmelding skjer til dokumentbehandling@bob.no 

Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

Anders Håvardstun Gruppeleder Juridisk / Forretningsførsel

95 91 31 99
anders.havardstun@bob.no

BOB BBL
Damsgårdsveien 40, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS